Актуални агро новини.Вкусът на даден хранителен продукт не може да бъде защитен с патент.

Вкусът на даден хранителен продукт не може да бъде защитен с патент. Това реши Европейския съд с аргумента, че вкусът не е "произведение" в смисъла на авторското право.

Повод за решението на магистратите е спор за прясно сирене, правено в Холандия. Първоначалният производител смята своето сирене за уникално, докато през 2014 година не се появила конкурентна мандра, пуснала подобен продукт на пазара. Според първата фирма това представлявало нарушение на правата й върху вкуса на сиренето и тя поискала другата компания да прекрати производството и продажбите на своя вариант. Спорът беше отнесен пред холандски съд, който го прехвърли към Европейския съд за решение на въпроса дали даден вкус може да бъде защитен като авторски продукт. Според магистратите защитата на авторското право се отнася до формите на изразяване, а не за идеи , производствени методи или математически концепции. Определянето като "произведение" в смисъла на закона изисквало собствен интелектуален труд, постановява съдът. При храните този критерий не е изпълнен. Даден вкус не може да бъде оценен обективно, тъй като вкусовите рецептори са индивидуални при всеки човек и зависят от редица фактори, сред които възраст и навици. Освен това вкусовете се променят, допълват магистратите в своето решение и връщат спора към холандския съд.