Актуални агро новини.Съвместна информационна среща – семинар на НССЗ и Аграрен университет.

На 30  ноември 2018 г. в гр. Пловдив  ще се проведе съвместна информационна среща – семинар на НССЗ (ТОО-Пловдив) и Аграрен университет-Пловдив на тема: „Новости в данъчното облагане и социалното осигуряване на регистрираните земеделски стопани. Водене на счетоводна отчетност в земеделските стопанства”

На семинара  ас. д-р Димитър Янков от Аграрен университет – Пловдив ще представи новостите в данъчното облагане и социалното осигуряване на земеделските стопани.

Експертите от Териториалния областен офис - Пловдив на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Програмата на събитието вижте в рубрика Прояви.