Актуални агро новини.Задържани са над 35 кубика дърва за огрев и два автомобила отново на територията на община Своге.

При внезапна проверка в землището на с. Огоя, община Своге служители от дирекция „Контрол по опазването на горските територии“ в Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – София са установили 15 ,50 кубика букови дърва за огрев, натоварена на две моторни превозни средства. В близост до автомобилите са били складирани още 20 пространствени куб. м. Дървесината не е била маркирана с контролна горска марка и за нея не е издаван превозен билет. Отговорността за нарушението е на служител от Държавно горско стопанство – Своге, който не е изпълнил задълженията си да извърши маркиране на дървесината и издаде съответните документи. 

Дървата за огрев и двата автомобила са задържани.