Актуални агро новини.Предприети са превантивни мерки за намаляване риска от наводнения.

Министърът на икономиката Емил Караниколов с писмо до областните управители, кметовете на общините, „Напоителни системи“ и „Земинвест“ е разпоредил да се предприемат всички необходими превантивни мерки за осигуряване безопасността на хората, безопасната техническа експлоатация на язовирите, недопускане на аварии и намаляване риска от наводнения.

При възникнали аварийни ситуации собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях е необходимо веднага да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, кмета на общината, „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и органите на МВР и басейновата дирекция.

Мерките са във връзка с метеорологичната прогноза за очаквани по-големи количества валежи в следващите дни и по-голям приток на водни маси в язовирите , както и повишаване на нивата на някои реки в резултат на евентуално изпускане на води от язовирите. При аварийни ситуации ще се активизира кризисният щаб на ДАМТН и ще се предприемат съвместни действия с всички отговорни институции, с което  ще се гарантира защитата на  живота и здравето на населението и ще се избегне потенциалната опасност от наводнения.