Актуални агро новини.Рекорден брой белоглави лешояди в Източните Родопи.

Па дании на БДЗП рекорден брой белоглави лешояди – общо 201 птици, бе отчетен през изминалия уикенд по долината на река Арда по време на традиционния мониторинг на нощувките на вида на Балканите. За сравнение, миналата година бяха регистрирани 145 лешояда. Това е най-големият брой птици, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г. насам, когато започва тази схема за наблюдение на вида.
 
В преброяването са участвали 30 експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците и Фондация „По-диви Родопи“. Екипите са обхванали 23 скални комплекса по долината на река Арда, които редовно се използват от белоглавите лешояди за нощуване. Нощуващите лешояди се наблюдават едновременно от всички екипи като за всяка птица се записва възрастта и наличието на маркировка или GSM предавател, с които може да се установи нейният произход.
 
Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителният период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източни Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле. Повече са и преброените птици в местата за реинтродукция на белоглави лешояди , където  ФПС „Зелени Балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и Дружеството за защита на хищните птици работят за връщането на вида. В Кресненското дефиле, Врачанския и Котленския Балкан са били регистрирани общо 121 реинтродуцирани и диви птици. Миналата година по тези места са наблюдавали по-малко лешояди - 114. Все още се очакват резултатите от преброяването в Гърция, Македония и Сърбия.
 
Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. и това е четиринадесетото поред преброяване. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Македония.