Актуални агро новини.Германският Бундестаг одобри бюджета за земеделие за 2019 година.

Германският Бундестаг одобри бюджета за селското стопанство за 2019 година. Средствата са в размер на рекордните 6 милиарда евро, със 78 милиона повече от първоначалния план на правителството. В сравнение с 2018-та разходите в сектора ще се увеличат с 300 милиона евро.

През следващата година за агросоциални плащания ще има 4 милиарда евро, други 900 милиона се предоставят за подобрения в аграрната структура и опазването на морските брегове от природни бедствия. В новия бюджет са включени и допълнителни 25 милиона евро за подпомагане на горското стопанство след големите щети заради сушата и последвалото масово размножаване на корояда и други вредители. Тези средства ще се разпределят през следващите 5 години. Развитието на селските райони ще получи 150 милиона.

С 10 милиона евро земеделското министерство ще финансира разработването на нова стратегия за полските култури, а за нов план за животновъдството ще бъдат похарчени 15 милиона. За подкрепа на енергийната ефективност в селското стопанство ведомството ще разполага с 31 милиона , други 30 милиона се дават за помощи за биоземеделието. (BMEL, Agra-Europe)