Актуални агро новини.Нови мерки за преодоляване на кризи обсъдиха 20-те национални организации, членуващи в Европейския млечен борд.

Нови мерки за преодоляване на кризи обсъдиха 20-те национални организации, членуващи в Европейския млечен борд, на годишното си събрание в Германия. Основното искане на Борда е за създаване на ефективен антикризисен инструмент, който да стане част от Общата селскостопанска политика.

Участниците се обединиха около мнението, че европейският млечен пазар се нуждае от действащи инструменти, с които да се бори срещу пазарни кризи, извънредни климатични ситуации и други предизвикателства. Затова те настояват да се разшири Общата селскостопанска политика така, че в бъдеще да не се стига до пазарни кризи, а при изкривяване на пазара да има възможност за по-гъвкава адаптация на произведените количества. "Доброволното намаляване на доставките по време на криза е централен елемент от нашата програма за по-отговорно позициониране на пазара. То трябва да стане постоянна част от Общата селскостопанска политика, за да поставим пазара на стабилни основи", се казва в заключителната декларация от годишното събрание на Европейския млечен борд. Изкупните цени трябва да покриват разходите и да предоставят справедливо заплащане за труда на фермерите. Тази икономическа стабилност е необходима, за да имат и младите стопани перспективи за развитие, смятат от организацията.

От години Европейският млечен борд води диалог с политици, преработватели и търговци, както на национално, така и на европейско ниво. През последните месеци членуващите в Борда национални организации настояват за по-силен натиск върху институциите в Брюксел , за да се предотврати нова криза на пазара. Ако политиците не вземат съответните мерки, не е изключено да се стигне до протестни акции, предупреждават от Борда. (topagrar.com)