Актуални агро новини.ДФ „Земеделие“ преведе над 1 394 186 лева на 147 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14.

ДФ „Земеделие“ преведе над 1 394 186 лева на 147 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заедно с разплатените на 14 ноември средства , общият размер на плащанията по мярката достигна 2 914 896 лева изплатени на 315 земеделски стопани.

От Фонда припомнят, че 611 фермери са подадали документи за подпомагане по мярката. Финансовата помощ на останалите одобрени кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки.

Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано – на регионално ниво, в областните дирекции на Фонда (Отдел РРА - РА), от където земеделските стопани – кандидати по мярката, могат да получат допълнителна информация.