Актуални агро новини.От утре започва прием по схемата de minimis за овце и кози майки под селекционен контрол.

От утре започва прием по схемата de minimis за овце и кози майки под селекционен контрол. Помощта се отпуска на земеделски стопани, които през 2017 г. не са могли да реализират на пазара минималното количество мляко, което се изисква по схемата за обвързано подпомагане.

Бюджетът по de minimis е малко над 1 милион лева. Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи не може да надвишава 15 хиляди евро за период от три бюджетни години.

Документи ще се подават в областните дирекции на Фонд "Земеделие". Срокът за кандидатстване е от 27 ноември до 3 декември , тази година. Помощта се отпуска след протестите на животновъдите през месец юли.

Помощта трябва да бъде изплатена до 20 декември. Бенефициенти, при които се прави допълнителна административна проверка, могат да получат парите си след тази дата.

Автор: Светлозара Димитрова