Актуални агро новини.Нови аспекти в нормативната база за растителна защита.

На 28 ноември 2018 г. в гр. Варна 

ще се проведе съвместна информационна среща - семинар  на НССЗ (ТОО-Варна) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Варна) на тема: „Нови аспекти в нормативната база за растителна защита”.

На семинара инспектор от Областна дирекция по безопасност на храните - Варна ще представи новостите в нормативната база за растителна защита.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Варна ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.