Актуални агро новини.Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти.

На 30 ноември 2018 г. в гр. Видин ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Видин) и Българска агенция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Видин на тема: ”Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти

На семинара д-р Валери Велков от ОДБХ – Видин ще запознае аудиторията с ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Експертите от Териториалния областен офис – Видин  на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Видин ул. “Рибарска“ 12 ет. 3 - офиса на ТОО-Видин.