Актуални агро новини.Сеитбената кампания на зърнено-житни култури в Сливенска област още не е приключила.

Сеитбената кампания на зърнено-житни култури в Сливенска област още не е приключила. Стопаните в Нова Загора са притеснени, че до момента няма поникване на посевите. В региона засятата пшеница е над 415 хиляди декара. При рапицата - близо 28 хиляди. Все още няма подадени заявления за пропаднали площи.

Председателят на Сдружението на земеделските производители в Сливенска област Георги Радев коментира ситуацията при зърнопроизводството в региона. Както в цялата страна – проблемът със сушата е значителен.

Липсата на валежи със стопанско значение беше пагубна за земеделските производители у нас. Според тях, ако зимата не е мека, годината ще донесе много загуби. В землищата около град Сливен положението е относително по-добро, коментира Радев , макар че заради сушата в последните месеци стопаните са изпитали силно затруднение при разораването.

Близо 300 000 декара са обработени с дълбока оран и е извършено предсеитбено торене. Според Георги Радев - за зърнопроизводителите предстои напрегната зима.

Много от производителите все още забавят реализирането на зърнено-житна продукция, в очакване на по-добри пазари в началото на Новата година.

Автор: Петя Петкова