Актуални агро новини.Лек ръст в цената на захарта в големите търговски вериги.

Средните цени на бяла кристална захар на едро и на дребно в по-малките търговски обекти остават без промяна през периода 21 – 28 ноември 2018 г., спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите търговски вериги отбелязва леко повишение.

По области, цените на едро на захарта се движат от 0,97 лв./кг (Добрич) до 1,47 лв./кг (Варна). В сравнение с предходната седмица, в девет области се наблюдава поскъпване на продукта на тържищата в рамките на 0,8% – 5,8% (най-чувствително в Бургас), а в други четири – поевтиняване, с между 0,8% и 5,2% (Сливен). Тези разнопосочни отклонения се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната се задържа на ниво от 1,15 лв./кг.

Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,02 лв./кг (Добрич) до 1,34 лв./кг (Шумен). В девет от областните центрове се отчита седмично повишение на ценовите стойности от 2,7% до 6,7% (най-значително в Пловдив), което води до увеличение на средната цена за страната в тези обекти с 1,7%, до 1,17 лв./кг.

Цените на дребно на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в диапазона от 1,18 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до 1,68 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат в пет области – Шумен, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, като във всички тях продуктът поскъпва в рамките на 1,4% - 2,4%. Средно за страната, цената на дребно на захарта в ДТО е 1,32 лв./кг, без промяна спрямо предходната седмица.

През изминалата седмица цените на захарта в ДТО са средно с 0,15 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,49 лв./кг в Разград. В областите Бургас, Сливен и Ямбол цените на захарта в ДТО са с 0,01 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,02 лв./кг за ГТВ и 0,17 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Шумен за големите супермаркети - 0,19 лв./кг и в Хасково за другите търговски обекти - 0,38 лв./кг. В шест области цените на дребно в ГТВ са с до 0,33 лв./кг (Варна) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО в областите Варна , Велико Търново, Ловеч и Монтана, където продуктът се предлага с до 0,27 лв./кг по-евтино отколкото на едро.