Актуални агро новини.Близо 80 служители на ЮЗДП преминаха обучения по FSC горска сертификация.

Близо 80 служители от всички териториални поделения на Югозападното държавно предприятие преминаха обучения по FSC горска сертификация, организирани съвместно с неправителствената организация WWF /Световен фонд за дивата природа/. Лектори бяха водещи одитори от сертифициращи фирми в България, които представиха принципите и критериите на горската сертификация по системата FSC, която е важна гаранция за отговорно управление на горите. Специално внимание беше отделено на горите с висока консервационна стойност и социалните аспекти при стопанисването на FSC сертифицирано горско стопанство.

Обученията са част от политиката на ЮЗДП, насочена към успешно сертифициране на всички поделения на територията му. Към момента 4 държавни ловни и горски стопанства притежават FSC сертификат – Дикчан , Осогово, Якоруда и Кюстендил. Останалите 37 са в подготвителен етап за сертификация.