Актуални агро новини.Промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти минаха на второ гласуване.

Промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти минаха на второ гласуване на заседание на парламентарната земеделска комисия. Предстои влизането им в пленарната зала на Народното събрание.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз е внесен за второ гласуване от  Министерски съвет на 23 октомври. По този повод парламентарата земеделска комисия проведе заседание с една единствена точка в дневния си ред – второ гласуване на промените в закона , отразени в специално изготвен доклад.

Малка част от промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти предизвикаха дебат по време на заседанието на парламентарната земеделска комисия. След разяснение от страна на експертите по темата, беше постигнат консенсус. Ако има дебати по законодателните промени – те ще се случат в пленарната зала на парламента.

Подробности следете в новините на телевизия Агро ТВ.

Автор: Анета Божидарова