Актуални агро новини.Затвориха склад за търговия с дървесина в Разлог.

Дървесина, добита незаконно от горски територии в обхвата на дейност на Държавно горско стопанство – Разлог, е била установена в регистриран обект за складиране, преработка и търговия.

След подаден сигнал, горските инспектори от Регионална дирекция по горите - Благоевград са извършили проверка в няколко обекта на територията на гр. Разлог. В единия от тях служителите са констатирали наличие на прясно отсечена 4,31 плътни куб. м дървесина от бял бор, с дължина на секциите от 1,25 м.  Същата не е била маркирана с контролна горска марка и за нея от фирмата не е предоставен превозен билет.

Съставени са два акта за нарушения по Закона за горите и е наложена принудителна административна мярка , с която за срок от 6 месеца е спряна дейността на обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина.