Актуални агро новини.Дания се отказва от умъртвяването на мъжки телета.

От 1 януари говедовъдите в Дания няма да умъртвяват мъжки телета от породата Джерсей. Това става ясно от споразумение, подписано между браншовата организация на стопаните и сдружението на млекопреработвателите.

Според статистиката на земеделското министерство всяка година в страната се убиват повече от 23 хиляди новородени мъжки телета Джерсей, тъй като животновъдите не виждат смисъл в угояването им. Широкомащабни критики в обществото доведоха сега до прекратяване на тази практика.

Животните от породата Джерсей се отличават с малкия си ръст и бавния си растеж , особено при биковете. Мъжките животни трябва да се угояват много по-дълго, за да достигнат необходимото за месодобив тегло, затова много често стопаните се въздържат от отглеждането им. Подписаното споразумение предвижда първоначално спирането на "систематичното умъртвяване" на мъжките телета във всички биостопанства в Дания. Това се отнася за около 700 животни годишно. Предвидено е подобно споразумение да бъде сключено и за конвенционалното животновъдство. То трябва да влезе в сила също през 2019 година.