Актуални агро новини.ПРСР на границата на две години – в средства и проекти.

Осемнайсет процедури за прием на проекти по ПРСР са открити през 2018-та година. Те са насочени главно към млади фермери, преработватели, инфраструктура на общините, възможности за повече колективен дух в земеделието, каквато е например Мярка 9 - Учредяване на групи организации на производители и др.  Досега за целия период са договорени над 56 %  от Програмата, което е повече от 1 милиард и 600 милиона, а изплатените средства са 23 % - над 700 милиона.  Темпото е много добро,  обобщи зам. министър Василева.

Новата 2019-та ще започне с отваряне на процедура по Мярка 7.3 - за широколентов интернет и Мярка 1.1, която осигурява обучението  на бенефициентите  по конкретни проекти. Иновациите и младите ще са акцент и през 2019-та, допълни зам.министър Василева. По Мярката за напояване, 4.3, която българските стопани очакват с много голям интерес, поради забавянето, ще бъдат инвестирани 500 милиона евро. През 2019-та се очаква  втори прием по Мярка 6.3 , за малки земеделски стопанства. За реконструкция на храмове ще може да се кандидатства по Мярка 7.6 към подразделенията по вероизповедание.

Всички средства по Подхода „Водени от общностите местно развитие“ са усвоени , 90 милиона евро. Одобрени са 64 МИГ върху територията на 117 общини и в момента някои от тях са отворили процедура за проектните предложения на място.

Още за  земеделието и селските райони между двете години ще видите в последното за 2018-та издание на „Говори България“, на 30.12.2018-та от 18:00 часа с водещ Ваня Манолова. Гост в него е зам. земеделският министър Лозана Василева.