Актуални агро новини.Захарта леко повиши цената си в супермаркетите.

Средните цени на бялата кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини през периода 5 – 12 декември 2018 г. са без промяна спрямо предходната седмица, докато при тази на дребно в големите супермаркети е налице повишение.

По области, цените на едро на захарта варират от 0,97 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Варна). В осем от областите се наблюдават разнопосочни ценови отклонения на седмична база в границите от -2,5% (Пловдив) до +4,3% (Бургас). Средно за страната , цената на захарта се задържа на ниво от 1,15 лв./кг.

 

В големите търговски вериги (ГТВ) захарта се предлага на цени от 1,04 лв./кг (Варна) до 1,29 лв./кг (Шумен). В седемнадесет области продуктът поскъпва с до 6,9% във Видин, Силистра и Хасково, докато поевтиняване е налице единствено във Варна – с 2,8%. В резултат, средната за страната цена на дребно на захарта в големите супермаркети се покачва с 3,6%, до 1,16 лв./кг.

Търговията на дребно със захар в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия диапазон от 1,18 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до 1,68 лв./кг (Разград). Изменение на цените на седмична база се регистрира единствено в Пловдив – понижение с 3,7%, което не се отразява на средната стойност за страната и тя остава 1,32 лв./кг.

През изтеклата седмица цените на захарта в ГТВ са средно с 0,16 лв./кг по-ниски от тези в ДТО, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,49 лв./кг. В Бургас, Сливен и Ямбол цените на продукта в по-малките магазини са с по 0,01 лв./кг по-ниски от тези в големите супермаркети.

Разликата между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,01 лв./кг за ГТВ и 0,17 лв./кг за ДТО. Най-голям марж се наблюдава за големите супермаркети в Ямбол – 0,16 лв./кг, а за по-малките магазини – в Хасково – 0,38 лв./кг. Прави впечатление, че в седем области продуктът се предлага по-евтино в ГТВ отколкото на едро – с между 0,01 лв./кг (Бургас и Русе) и 0,46 лв./кг (Варна). Сходна ситуация се наблюдава и в ДТО в пет области, където цените са с до 0,27 лв./кг (Варна) по-ниски от тези на едро за съответната област.