Актуални агро новини.Министър Димов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия нейно превъзходителство Беа Тен Тъшер. Двете страни обсъдиха актуални въпроси от дневния ред в областта на климатичните промени и кръговата икономика , в т.ч. резултатите от 24-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, 14-та сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото и 3-та сесия на Първата среща на страните по Парижкото споразумение, проведени в периода 2-15 декември 2018 г. в Катовице, Полша.

Изразена бе готовност за сътрудничество при провеждането на Седмицата на кръговата икономика, организирана ежегодно от Нидерландия (Holland Circular Economy Week).