Актуални агро новини.Лек спад в цената на брашното на борсата и в големите вериги.

 

Средните цени на брашно тип „500” за страната на едро и на дребно в големите търговски вериги отбелязват леко понижение в периода 12 – 19 декември, спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в по-малките магазини остава без промяна.

 

По тържищата в страната цените на едро на продукта се движат в границите от 0,65 лв./кг (Пловдив) до 1,22 лв./кг (София). В сравнение с предходната седмица, в четири от областните центрове се отчита понижение на цените с между 2,7% и 16% (най-значително в Благоевград), а в други три – повишение от 1,1% до 3,7% (Кърджали). Вследствие на това, средната цена на едро на брашното за страната намалява с 2,3% на седмична база, до 0,84 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) предлагането на дребно на брашно е в ценовия интервал от 1,03 лв./кг (Силистра) до 1,32 лв./кг (Благоевград и Кюстендил). В четири от областите продуктът поевтинява от 5,3% до 11,5% спрямо предходната седмица, най-съществено в Разград. Това води до намаление на средната цена за страната в тези обекти с 0,9%, до 1,15 лв./кг.

Цените на брашното в другите търговски обекти (ДТО) са в диапазона от 1,02 лв./кг (Пловдив) до 1,38 лв./кг (Разград). Седмично ценово отклонение се отчита само в област Русе, където продуктът поевтинява с 1,5%. Това не се отразява на средната стойност за страната и тя се задържа на ниво от 1,19 лв./кг.

През изминалата седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са средно с 0,04 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени в тази посока е отчетена в Разград – 0,30 лв./кг. В девет от областните центрове средните цени на продукта в ДТО са от 0,01 лв./кг до 0,14 лв./кг (Стара Загора) по-ниски от тези в ГТВ.

 

Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,31 лв./кг за големите супермаркети и 0 , ,35 лв./кг – за по-малките магазини, като е най-голям за ГТВ в Хасково – 0,49 лв./кг, а за ДТО в Плевен - 0,48 лв./кг.