Актуални агро новини.13 са одобрените регионални прединвестиционни проучвания по ОП "Околна среда".

Регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени от МРРБ и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по оперативната програма "Околна среда" /2014-2020 г./, информира БНТ.

Финансирането е в размер на 1.2 млрд. лв. Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи.

Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори , пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки. Първата от тях в Шумен е за строителството на пречиствателната станция за питейни води.