Актуални агро новини.Производството и потреблението на месо в ЕС през следващите години ще намалява.

Производството и потреблението на месо в Европейския съюз през следващите години ще намалява. Такава е прогнозата на експертите от Европейската комисия за периода до 2030 година.

Според анализа за предстоящите 12 години единствено птичето и овчето месо имат потенциал за растеж при производство и потребление, докато при говеждото и свинското ще има спад.

При положение, че не се стигне до "твърд" Брекзит, и при спазване на досегашните правила на Общата селскостопанската политика, анализаторите прогнозират, че през 2030 година производството на месо в Съюза ще достигне почти 48 милиона тона, което е с около 290 хиляди тона по-малко от тазгодишното количество. До края на 2018-та то ще достигне близо 48 милиона тона.

Този спад се дължи на различни фактори – намаляващо поголовие, по-високите стандарти за хуманно отношение към животните, международната конкуренция, както и по-слабото потребление. Според прогнозата то ще падне от сегашните 69,6 килограма на глава от населението до 68,7 килограма през 2030 година. Тук ще има регионални различия, като в западните страни-членки консумацията ще намалее с около 1 килограм, докато в източноевропейските държави тя ще се увеличи със същото количество.

И през 2030 година свинското месо ще бъде с най-голям пазарен дял, но производството постепенно ще намалява. Очаква се то да падне от 24 милиона тона през тази година до 23,6 милиона тона през 2030-та. Заедно с производството ще намалее и потреблението, от 32 ,5 на 31,6 килограма. Като причини се посочват променящите се хранителни навици и преминаването към пилешко месо.

Слаб потенциал за развитие има и секторът на говеждото. През настоящата година то достига своя връх с малко над 8 милиона тона. След 12 години производството ще бъде с половин милион тона по-малко, а при потреблението се предвижда спад от 5 процента. Най-добри възможности за растеж експертите виждат при птичето месо.