Актуални агро новини.Леко понижение в цената на олиото.

Средните цени на рафинираното слънчогледово олио за страната на едро и на дребно в големите супермаркети отбелязват седмично понижение през периода 12 - 19 декември 2018 г., докато тази на дребно в по-малките търговски обекти остава без промяна, показва анализ на МЗХГ.

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,70 лв./литър (Плевен и Хасково) до 2,20 лв./литър (Сливен). Сравнявайки с предходната седмица, в шест области се наблюдава поевтиняване на продукта, достигащо до 10,8% в Смолян, а в други четири – поскъпване с между 3,4% и 11,1% (най-значително в Добрич). Това води до понижение на средната цена на едро за страната с 0,4%, до 1,93 лв./литър.

Предлагането на дребно на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,18 лв./литър (Кърджали, Силистра, Стара Загора, Търговище и Хасково) до 2 ,69 лв./литър (Благоевград). Седмични ценови изменения се регистрират в седемнадесет области, като при всичките е налице понижение на стойностите в рамките на 0,4% - 8,4%, най-значително в Шумен. В резултат, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети намалява с 3,4%, до 2,30 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) олиото се предлага на цени от 2,14 лв./литър (Добрич) до 2,68 лв./литър (Перник и София). Ценови отклонения на седмична база се наблюдават само в Перник и София – повишение с по 4,3%, което не се отразява на средната цена на олиото за страната и тя остава 2,38 лв./литър.

През последната седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,08 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,39 лв./литър в Стара Загора. В десет области цените на продукта в ГТВ са с до 0,40 лв./литър (Благоевград) по-високи от тези в ДТО.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,37 лв./литър за големите супермаркети и 0,45 лв./литър за по-малките магазини. По области, разликата достига до 0,73 лв./литър и за двата типа обекти - за ГТВ в Благоевград, а за ДТО – в Хасково.