Актуални агро новини.

Каква беше цената на захарта в средата на декември?

Средната цена на едро на

бяла кристална захар за страната отбелязва леко повишение през периода 12 – 19 декември 2018 г., докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти се запазват на нивата от предходната седмица.

Предлагането на бялата захар по тържищата е на цени от 0,97 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Варна). В седем от областните центрове се наблюдават разнопосочни седмични изменения на цените на едро, в границите от -4,8% в Благоевград до +9,3% в Сливен. В резултат, средната цена на едро на захарта за страната се увеличава с 0,9%, на седмична база, до 1,16 лв./кг.

Цените на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,09 лв./кг (Видин, Силистра и Хасково) до 1 ,29 лв./кг (Шумен). В областите Добрич и Варна продуктът поскъпва съответно с 4,8% и 9,6% спрямо предходната седмица, докато в Търговище поевтинява с 4,2%. Тези отклонения се компенсират и средната цена на дребно на захарта в ГТВ за страната остава непроменена – 1,16 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) захарта се търгува на цени от 1,18 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до 1,68 лв./кг (Разград), без седмични отклонения по области. Така, средната цена на продукта в по-малките магазини се запазва на ниво от 1,32 лв./кг.

През изминалата седмица цените на захарта в ДТО са средно с 0,16 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,49 лв./кг. Изключение са областите Бургас, Сливен и Ямбол, където цените на захарта в ГТВ са с по 0,01 лв./кг по-ниски от тези в ДТО.

Най-голям марж между цените на едро и на дребно на продукта е налице в Благоевград за ГТВ – 0,19 лв./кг и в Хасково за ДТО – 0,38 лв./кг. В шест области - Русе, Велико Търново, Ловеч, Враца, Монтана и Варна, цените на захарта в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро, като разликата в тази посока достига до 0,36 лв./кг. Подобна е ситуацията и в по-малките магазини във Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана и Варна, където продуктът се предлага с до 0,27 лв./бр. по-евтино отколкото на едро.