Актуални агро новини.ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квота калкан за 2019 г..

Със Заповед № РД-587/27.12.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2019 година.

С оглед на своевременната оценка и разпределение на индивидуалните квоти за калкан през 2019 година, желаещите трябва да подават своите заявления до изпълнителния директор на ИАРА на адрес град Бургас, ул. Княз Александър Батенберг № 1, не по-късно от 08.01.2019 г. Заявленията , регистрирани в ИАРА след тази дата няма да бъдат взимани предвид.

Заявление