Актуални агро новини.Завишени стойности на уран във водата са открити в още две Хасковски села.

Завишени стойности на уран са открити в още две Хасковски села, съобщават от РЗИ Хасково. От днес, 10 януари със заповед на здравната инспекция е наложена забрана за ползването на питейната вода от населението  в ЗВ Свирково – с. Свирково и с. Дряново, за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на вода за питейно-битови нужди.