Актуални агро новини.Не е открита мъртва риба по течението на река Цибрица.

РИОСВ – Монтана извърши проверка по сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица. В хода на две проверки – на 8 и 9 януари, не е установено наличие на мъртва риба, неприятна миризма или видимо оцветяване в повърхностния воден обект – река Цибрица, както на територията на населеното място - с. Златия, така и до вливането й в река Дунав.    

В  РИОСВ – Монтана е получен сигнал по телефона от представител на Ловно рибарско дружество „Огоста“ за наличие на мъртва риба по течението на р. Цибрица в участък на с. Златия до устието на реката. Незабавно е извършена проверка на място, като са  информирани ИАРА и кметът на с. Златия.