Актуални агро новини.Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за водите.

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за водите. Част от тях се отнасят за отпадането на задължението рибните стопанства да монтират измервателни устройства, които отчитат обема на отнетата вода при водовземане. Отпада и таксата при водовземане от воден обект за аквакултури.

Другата важна промяна е премахването на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения, включително при биологично отглеждане. Припомням, че мотивите на рибарския сектор по отношение на измервателните устройства са свързани основно с липсата на техническа възможност за тяхното монтиране при повечето рибни стопанства. Земеделското ведомство се обяви в подкрепа на измененията на Закона за водите. От институцията смятат, че промените в закона ще премахнат една сериозна финансова и административна тежест върху малките рибопроизводители, които са около 80% от регистрираните.Автор: Данаил Андреев