Актуални агро новини.Две трети от фермите в ЕС с продукция под 8 хил. евро.

Повече от трети от фермите в Европейския съюз имат годишна продукция под 8 хиляди евро, сочат най-новите данни на Евростат. Общият брой на стопанствата е 10 милиона и 500 хиляди.

Най-малките ферми, семейни стопанства с по няколко хектара земя и малък брой животни, са 4 милиона. Всяка от тях има годишно производство на стойност под 2 хиляди евро. Тези стопанства произвеждат основно храна за собствена консумация и генерират само 1 процент от общото европейско селскостопанско производство. Други 3 милиона ферми имат продукция между 2 и 8 хиляди евро.

56 на сто от продукцията в Европейския съюз се падат на едва 3 процента от всички стопанства, т.е. 304 хиляди ферми, които всяка година заработват повече от 250 хиляди евро. Това са големи земеделски предприятия, често регистрирани като холдинги , т.е. не са семеен бизнес.

Повече от половината стопанства в Съюза работят само с растения – зърно, плодове, зеленчуци, лозя и други. 25 процента отглеждат животни, а други 20 на сто имат смесено производство.

България е на четвърто място по дял на малките ферми с 83 процента от стопанствата, обработващи под 5 хектара земя. На първо място в тази класация е Румъния с 92 на сто, следвана от Малта и Кипър. У нас повече от половината продукция е от растения, най-вече зърнени култури. Една трета от фермите са смесени, като с подобно разпределение са и Португалия, Румъния, Литва и Хърватия.

Словакия и България са двете държави в Европейския съюз с най-бърз спад на броя на фермите за последните 10 години – повече от 60 на сто. Такава тенденция има в цялата Общност, като данните на Евростат сочат, че това се дължи по-скоро на окрупняване, отколкото на отказ от дейността.

Средната заетост в сектора на селското стопанство за Европейския съюз е 4 процента. Най-ниска е тя в Люксембург, около едно на сто, а най-висока в Румъния – 25 процента. По този показател нашата страна е на второ място с 18 процента.