Актуални агро новини.Приключиха регулярните тематични проверки на БАБХ по време на зимния туристически сезон.

Приключиха регулярните тематични проверки, които извършва Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в курортите по време на зимния туристически сезон. За периода от 10 декември 2018 г. до 15 март 2019 г. контролните органи на БАБХ са извършили 874 извънредни проверки в заведения за обществено  хранене, обекти за търговия на дребно с храни, туристически, подвижни, временни, сезонни, с дейност „кетъринг“ обекти, както и такива, предлагащи услугата „All inclusive“ на територията на Смолян, Благоевград, София-град и София-област.

Съставени са 42 акта за установяване на административно нарушение. 132 са издадените предписания за отстраняване на установени несъответствия.

Възбранени и насочени за унищожаване са около 330 килограма хранителни продукти от животински произход и готови за консумация кулинарни изделия, 22 литра прясно мляко и 14 литра бира без етикетировка и с изтекъл срок на годност.

2 са обектите спрени от експлоатация за постоянно. Тези с временно преустановена дейност за лоша текуща хигиена са също 2.

Най-честите констатирани нарушения са свързани със сградов фонд и оборудване,  неправилно етикетирани храни, търговия с храни без идентификационна маркировка за произход и годност, наличие на храни с  изтекъл срок на годност, некоректно водене на записи по Системата за управление и безопасност на храните и лоша хигиена, извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните и липса на договори с лицензирани фирми за отстранявани на отпадъците, съгласно изискванията на Регламент ЕО/1069/2010.

Целта на традиционните тематични проверки е да се осигури безопасност на предлаганите храни, да се гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти в този период на годината в зимните ни курорти, както и да се предотврати всеки опит за злоупотреби от собственици на заведения и хотелиери.