Актуални агро новини.ЕП подкрепя нови лимити на емисии на CO2 за леки и лекотоварни автомобили.

Планове за намаляване на емисиите на парникови газове от леките и лекотоварните автомобили до 2030 г., вече неофициално одобрени от министрите на ЕС, бяха гласувани от евродепутатите в сряда (27 март).

Евродепутатите и министрите на ЕС са постигнали съгласие относно по-високите цели (37,5%) за намаляване на емисиите на парникови газове за нови автомобили до 2030 г., в сравнение с предложената цел от 30% от Европейската комисия. Законодателството също представя цели за намаляване на емисиите на CO2 за нови лекотоварни автомобили (31%) до 2030 г.

Социални последици от прехода към нисковъглеродна мобилност

Производители, чиито средни емисии надвишават лимитите, ще трябва да плащат такса за извънредно количество емисии. До 2023 г. Европейската комисия ще трябва да направи оценка дали тези стойности трябва да бъдат използвани за финансирането на справедлив преход към мобилност с нулеви емисии и за подпомагане придобиването на нови умения от работещите в автомобилния сектор.

Законодателството беше прието с 521 гласа „за“, срещу 63 гласа „против“ и 34 „въздържал се“.

Новият закон изисква оценка на ниво ЕС на пълния жизнен цикъл на емисиите от автомобили. Комисията трябва също да прецени дали е необходима разработка на обща методология за оценка и последователно докладване на данни, най-късно до 2023 г. Ако се сметне за необходимо, трябва да бъде предложено законодателство.


Транспортът е единственият сектор в ЕС, който не отбелязва значим спад на емисии на парникови газове от 1990 г. насам. Данни от Европейската агенция за околната среда сочат, че от всички видове транспорт в ЕС, пътният транспорт генерира най-големия дял на емисии на парникови газове (72,9% през 2016 г.) и е отговорен за около 20% от общия дял на емисиите на парникови газове в ЕС.