Актуални агро новини.Русия въвежда сезонни квоти за внос на плодове.

В Русия въвеждат сезонни квоти за внос на плодове. Причината - овощарският сектор все още изпитва проблеми и не може да задоволи изцяло вътрешното потребление. 

По време на дебат в Държавната думата стана ясно, че производителите на плодове във Федерацията се нуждаят от подкрепа, както по отношение на производството на ябълки, така и при реализацията им в периода на масово прибиране на реколтата. Страната разполага с достатъчно големи плодородни площи и подходящ климат, но производството все още изостава. през 2018-та са събрани малко над 1 милион тона ябълки. За същия период са внесени 843 хиляди тона, показват данните на митниците, като основен доставчик е Молдова с 246 хиляди тона.

Държавата трябва да създаде стимули за инвестиции от страна на овощарите , особено за изграждането на складови бази, настояват стопаните. Те предлагат средствата като компенсация за преки инвестиции да бъдат увеличени с 50 процента.

В същото време по-евтината стока от чужбина подрива пазара и смъква изкупните цени, тъй като търговците купуват директно от чуждестранни производители. Често това става без предварителна атестация, контрол на технологията на производство, проверка на използваните продукти за растителна защита и т.н. В тази връзка е предложено да се върнат пълномощията на Руската служба по ветеринарен и фитосанитарен надзор да осъществява контрол на безопасността на използваните пестициди и агрохимикали на принципа "от полето до рафта.