Актуални агро новини.ЕП иска увеличение на кризисния резерв.

За по-голям кризисен резерв в рамките на Общата селскостопанска политика гласуваха депутатите в Земеделската  комисия на Европейския парламент. С приетия доклад за Хоризонталния регламент народните представители настояват сумата в резерва да се вдигне до 1 и половина милиарда евро.

Основното искане на Аграрната комисия е фермерите да получат облекчения при финансирането на кризисния резерв. Така досегашните 400 милиона евро , заделяни всяка година за кризисни ситуации на пазара, ще бъдат добавени към предложените суми за Общата селскостопанска политика. В случай, че искането на депутатите се приеме, стопаните вече няма да внасят по 1 процент от средствата, получени като директни плащания. Вместо това през периода 2021 до 2027 година за целта ще се ползват неизхарчени пари от аграрния бюджет на Съюза, както и суми от националните бюджети. Ако тези средства се окажат недостатъчни, фермерите ще участват във финансирането на кризисния резерв чрез удръжки от директните плащания. Както и досега малките стопанства, получаващи под 2 хиляди евро на година, няма да се включват в схемата. Депутатите освен това предлагат ежегодните 400 милиона евро да не се връщат веднага на фермерите, ако не бъдат изхарчени, а да остават във фонд, който може да нарасне до 1,5 милиарда. Друга приета от народните представители точка предвижда на фермери, които нарушават правилата, да се отнемат 10 процента от директните плащания, а при умишлени нарушения – 15 на сто.