Актуални агро новини.БАСЗЗ дебатира поземлените отношения и новата ОСП.

Да няма таван на директни плащания в новата Обща селскостопанска политика на ЕС след 2020 година. За това апелират от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Браншовиците провеждат годишна среща с журналисти. Във фокуса на форума се обсъди и темата за поземлените отношения.


Проектът на изцяло новия Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи разбуни духовете в земеделието. Според браншовата асоциация той е по-лош от сегашното законодателство. Проектозаконът ощетява собствениците на земеделски земи и погазва конституционното право на 3 и половина милиона българи.


Една от основните критиките на Асоциацията е, че не се дават почти никакви права на собствениците на земя. Припомням , че заради острата критика на земеделския неправителствен сектор Законът се върна за преработка и разглеждането му се отложи за следващата година. Браншовиците обаче още от сега обмислят текстове, с надеждата да залегнат в него. Що се отнася до директните плащания в новия програмен период на ЕС - браншовиците са твърдо против да има таван на подпомагането.

По време на форума се обсъдиха и тенденциите на пазара на земеделската земя.

Автор: Анета Божидарова