Актуални агро новини.Нови европейски мерки за повече прозрачност.

Повече прозрачност при издаването на лицензи за нови препарати за растителна защита. Мерките са одобрени от Европейския парламент. В регламента се казва, че всички изследвания на препаратите трябва да се предоставят на Брюксел с подаването на заявлението за разрешително.

Това означава, че производителите са длъжни да дадат достъп до всички свои проучвания за евентуални опасности за здравето и околната среда. В случай, че Брюксел издаде лиценз, проучванията ще бъдат публикувани от Европейският орган за безопасност на храните. Правилата се отнасят до всички изследвания, а не само до онези, които са в полза на производителя. Той обаче ще има правото да поиска изключения от публикуването, ако това би издало фирмени тайни, или би довело до финансови щети. В такъв случай ЕФСА ще проверява останалите неразкрити документи и ще решава дали те наистина трябва да останат тайна за обществеността.

При дебатите в Европарламента най-силни разногласия имаше по повод момента на публикуване на изследванията. Германската народна представителка Ренате Зомер, докладчик по въпроса, е на мнение, че публикуването трябва да стане в момента, когато даден препарат е одобрен за лиценз. Това становище обаче не получи подкрепа от другите депутати, които гласуваха по-ранната дата, т.е. проучванията да бъдат публикувани в момента на подаване на заявлението.

Новият регламент е в резултат на предложение на Европейската комисия от април миналата година, в което Брюксел настоява за повече прозрачност при хранителните продукти. Освен процеса на издаване на разрешителни за препарати за растителна защита, предложението обхваща и генно-модифицирани организми и добавки към фуражите за животните