Актуални агро новини.Агенцията по горите отбеляза деня на околната среда с лесовъдски игри.

„Лесовъди за един ден" станаха деца от столичната община „Витоша", които участваха в лесовъдските игри, организирани от експерти от Изпълнителна агенция по горите. Инициативата бе част от събитията по повод Световния ден на околната среда и се проведе от горски структури в цялата страна. Горските служители представиха на децата в игрова форма какви грижи се полагат за гората като част от грижите за околната среда. 

„Да ходят повече сред природата, да използват по-малко пластмаса в ежедневието си и да не забравят, че гората има нужда от нашите грижи и  ние имаме нужда от нея. Това е следата, която се надяваме да оставят лесовъдските игри у децата, освен знанията за гората, флората и фауната в нея", каза инж. Ани Петракиева, експерт в Агенцията и преподавател по „Горска педагогика" в Лесотехническия университет.