Актуални агро новини.Критериите за отпускане на de minimis напрегнаха животновъдите.

Новите критерии за отпускане на помощта "De minimis" напрегнаха голяма част от животновъдите. Бюджетът е ограничен и фермерите се опасяват, че подпомагането няма да стигне за всички.

Едно от изискванията за стопаните е да имат заявени не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животно или да не са заявили за подпомагане такива.

Животновъдите не са доволни и от размера на подпомагането. Според предложението на земеделското ведомство стопаните на едри преживни животни с 5 до 250 броя ще получат по 60 лв на животно.

Подкрепата за дребни преживни животни от 10 до 300 броя ще бъде с по 15 лв. на животно, а за над 300 броя - със 7 лева.

Според браншовиците еднократната помощ не решава проблемите, които стоят от години в сектора.

Отпускането на помощта де минимис е дискутирано на Консултативния съвет по животновъдство. По време на срещата министър Танева съобщи, че ще бъде актуализирана и надградена Националната информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните ВетИС. Предстои нов Консултативен съвет през юли. 

За още актуални новини следете в емисиите на АгроТВ.

Автор: Светлозара Димитрова