Актуални агро новини.МЗХГ: Отваряме прием по подмярка 16.1 през август.

Отварят прием по подмярката за иновации 16.1 най-късно през месец август. Това съобщиха в специално интервю за Агро ТВ от земеделското ведомство. Потенциалните бенефициенти очакваха приема месеци по-рано, а от министерството оправдават забавянето с обмяната на опит с други европейски страни. Ведомството очаква коментари и бележки по време на общественото обсъждане. Подмярката е абсолютно нова за България - заради това е направена обмяната на опит с други европейски страни - за да може министерството да я направи адекватна към българските условия.

Подмярката ще се прилага през ИСУН 2020 - това дава допълнителна възможност на бенефициентите да задават въпроси с цел разяснение на условията на кандидатстване по време на самия прием.

Подмярка 16.1 е за „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации" по Програмата за развитие на селските райони. Максималната стойност на един проект е 450 хил. евро, целият бюджет е 20 млн. евро. До края на месец юни министерството ще публикува насоките за обществено обсъждане. То ще трае не повече от три седмици и през август приемът ще бъде възможен.

Коментар на Владислав Цветанов, началник в отдел на Д-я „Развитие на селските райони", МЗХГ.

Първата информация за стартиране на мярката беше началото тази година , след това през месец юни. Цветанов обясни, че забавянето идва от обмяната на опит, която са направили с немски провинции, които прилагат подхода преди нас.

За първи път заедно в оперативни групи могат да работят земеделски производители и научни работници. Оперативните групи са допустим бенефициент по подмярката.

Експертът очаква голям интерес, особено в това да се направят много оперативни групи. Разходите в един проект могат да са разделени в различни групи. За някои дейности ще бъдат финансирани 60% от разходите, при други 100%.

Приемът няма да е по-къс от два месеца. Има вероятност да бъде и по-дълъг, тоест да продължи и през месец октомври. Още гледайте в емисиите Новини на Агро ТВ.

Автор: Мирела Спасова