Актуални агро новини.Предлагат да има таван при броя на животните за лични нужди.

Консултативният съвет по

животновъдство предлага промени по наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Предложението е до края на годината земеделските стопани, които гледат животни за лични нужди, да намалят стадата си. Те ще могат да гледат максимум 9 крави, 30 броя овце и кози и 3 броя свине за угояване.

Ако промените бъдат приети през юли или август, фермерите ще имат срок от само няколко месеца до края на година, за да изпълнят новите изисквания и за да бъдат законно действащи.

Въвеждат се и нови изисквания за хуманното отношение към животните в малките ферми. Животните трябва да бъдат снабдени с вода от водоизточник, да са оградени и да разполагат с фуражни и силажни помещения. Цели се поддържка на добра хигиена и безопасност за животните.

Обмисля се и въвеждането на ново понятие - фамилна ферма за свиневъдните обекти. Задължително е вавеждането на мерки за биосигурност за отглеждането на не повече от 200 броя свине. Заложено е нововъведението да контролира и условията на пасищата. Те трябва да бъдат с площ от най-малко два декара за една животинска единица, както и да бъдат оградени, да се осигури сигурност за животните и за хората. С цел защита от неблагорпиятни климатични условия върху здравето на животните, фермерите трябва да изградят навес с най-малко две съседни стени, както и постоянен достъп на стадото до храна и вода. Навес няма да бъде необходим за пасищата, при които животните се отглеждат от 15 ноември до 15 март. 

Автор: Елена Дочева