Актуални агро новини.Нерегламентираната продажба на лекарства е проблем.

Нерегламентираната продажба на ветеринарномедицински продукти остава сериозен проблем не само за гилдията, но и за обществото. Покупки се извършват и през онлайн пространството. Ветеринарни лекари отново алармират за опасността при прилагането на лекарства без предписание.

Проблемът се наблюдава в целия Европейски съюз. Законодателството урегулира процеса от предлагането до крайния потребител, въпреки това обаче не липсват и нарушения. Потърсихме за коментар ветеринарният лекар д-р Димитър Яновски.


Покупката на лекарства трябва да става само срещу рецепта. Лекарят е лицето, което поема отговорност за прилагането на препарата с цел лечение. Всяко едно лекарство има своите странични ефекти, но когато се използва не по предназначение, последствията могат да се окажат сериозни.


Обнародваните изменения в Наредба 69 имат за цел да повишат общественото здраве и здравето на животните като ограничат рисковете при прилагането на ветеринарномедицински продукти.  Промените са съгласувани със Световната здравна организация, а работата по изготвянето им отнема на Европейския съюз около две години. След това актуализацията са въвежда в националното законодателство чрез съответната наредба. Прецизира се опаковането и изтеглянето на продукти, както и освобождаването на партиди при нужда.

Автор: Цветелина Влайкова