Актуални агро новини.Горите ще ни спасят от климатичните промени.

Горите ще ни спасят от климатичните промени като поглъщат въглеродния диоксид, спират наводненията, пазят популациите и изключителното ни биоразнообразие. Но първо ние трябва да ги спасим.

Четири основни групи мерки за адаптирането на горите към климатичните промени очертаха учени, eкoлози и експерти на дискусия с участието на Югозападно държавно предприятие. Проектът е финансиран от Националния доверителен екофонд и е изготвен от Сдружение "Балканка". В момента се очаква изместване на горско-растителните пояси с около 400-500 м. нагоре в планините, а като цяло в световен мащаб и на север, както и настаняване на средиземноморски климат в долината на река Струма. Време е да се обединим и създадем Фонд за възстановяване на горите, заяви пред участниците и специално за Agro.bg Дамян Дамянов, директор на ЮЗДП. Естествено е да се съсредоточим към опазване дърветата на бъдещето, които показват най-малко промени по време на суша. Гората с естествения си прираст ни дава този урок. Eдна от набелязаните мерки е по-обстойно сателитно проучване на процесите в гората и нейните ареали.

Автор: Ваня Манолова