Актуални агро новини.Браншови организации приветстват стартирането на приема по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

Браншови организации в животновъдството приветстват стартирането на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони. От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по нея.

Помощта за хуманно отношение е насочена към ферми, в които се отглеждат животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Парите се дават за добър здравен статус на животните и за хигиенни мероприятия при тяхното отглеждане. Дейностите трябва да доведат и до опазване на околната среда и повишаване безопасността на труда на фермерите. Документи ще се подават в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по местонахождението на животновъдния обект. От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация припомнят новостите около кандидатстването.

„Колегите, които вече са поели 5-годишни ангажименти и са кандидатствали за периода от 2017-та, продължават с тях. Ако фермерите увеличат с повече от 10% своята заявка, биха могли да излязат от 5-годишния ангажимент и сега от 2019 г. могат да започнат нов едногодишен такъв“, подчерта промените Янка Попова, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) в интервю за Агро Тв.

Ако броят на кандидатстващите по мярка 14 през следващата година се увеличи, е много вероятно да не се отвори прием през 2020 г. Целта е да бъдат обезпечени вече съществуващите поети ангажименти.

Подробните изисквания и наборът документи по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. Предстои Фонд „Земеделие“ да  публикува още информация и актуални образци за кандидатстване. От Националния съюз на говедовъдите очакват да има интерес за кандидатстване от НОВИ животновъди.  

Браншовиците се надяват администрацията да е прецизирала условията за кандидатстване. „Мярката е отваряна, до момента имаше два приема. По тази мярка постоянно възникват казуси. Има много отхвърлени фермери, които кандидатстваха за поемане на 5-годишен ангажимент на базата на това, че някои от моментите не бяха изчистени“, заяви Рангел Матански, съпредседател на НСГБ.

Бюджетът на мярката е 20 млн. евро. Браншовиците настояват да се увеличи подпомагането, заради интереса и укрепването на бранша. Важно е да се знае, че преди да подадат заявление за участие е необходимо стопаните да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните. Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище от Агенцията по храните за наличие на достатъчно свободна площ в стопанството. Очаква се мярката да предизвика повече интерес сред земеделските производители.