Актуални агро новини.Българската агенция по безопасност на храните успешно договори износа на фуражи за Кралство Мароко.

Приключиха преговорите между Българската агенция по безопасност на храните и Агенцията по безопасност на храните в Кралство Мароко по договаряне на двустранен сертификат за внос на комбинирани фуражи, добавки и суровини, предназначени за хранене на животни от Република България в Кралство Мароко.

В рамките на визитата на д-р Абделгни Аззи, заместник генерален директор на Агенцията по безопасност на храните в Кралство Мароко беше извършен цялостен инспекционен одит на българската системата за официален контрол върху фуражите и производството им в предприятия за производство на фуражни добавки, фуражни суровини и комбинирани фуражи.

Още през месец април 2019 г. Българската агенция по безопасност на храните стартира процедура за износ на фуражи за Кралство Мароко. В резултат на проведения одит българската система за контрол на фуражите беше призната за еквивалентна на мароканската.

Образец на двустранно договорения сертификат е на разположение във всички Областни дирекции по безопасност на храните към БАБХ.

По време на посещението д-р Аззи беше съпровождан от експерти на Министерство на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните.