Актуални агро новини.Две индустриални ферми вече са засегнати от aфриканска чума.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви ново огнище на aфриканска чума по свинете (АЧС) в индустриална ферма в село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе. Положителните проби бяха лабораторно потвърдени късно вчера, 23 юли 2019 г. от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. Това е втората индустриална свинеферма с АЧС. Засегнатият свинекомплекс е със затворен производствен цикъл, в който се отглеждат над 40 000 свине.

Това е вторият случай на потвърдено огнище със заболяването АЧС в индустриална ферма в областта.

В първия свинекомплекс с констатирано огнище в село Николово, община Русе, област Русе продължават дейностите по хуманно умъртвяване и на заразените, и на контактните свине.

Две други огнища при домашни свине са установени в задни дворове в област Враца (в 10 км надзорна зона на огнището в Мизия) и за първи път в област Велико Търново, община Свищов, село Морава.

Първи случай на дива свиня положителна за АЧС се потвърди и в община Лом, област Монтана късно вчера.

С оглед овладяване на ситуацията и предпазване от по-голямо разпространение на   болестта в страната, започват незабавно действията по хуманно умъртвяване на всички заразени  и контактни свине, включително свине в нерегистрирани обекти и обекти,  които са без приложени мерки за биосигурност (лични стопанства) в засегнатите населени места и 3 км зони около огнищата.

В 10 км надзорни зони ще се извършват клинични прегледи и лабораторен надзор.
В резултат от епизоотичното развитие на заболяването с Решение на Европейската комисия бяха увеличени зоните, подлежащи на регионализация в страната ни.

Областите Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, общини от областите Ловеч и Бургас попадат в Част III на Решението, а именно инфектирана зона с АЧС при домашни и диви свине. Фермите с домашни свине са обект на засилен ежеседмичен лабораторен контрол. Забранява се движението на домашни свине от тези зони с изключение на свине от индустриални свинекомплекси и фамилни ферми - тип А, след извършен предварителен клиничен и лабораторен надзор.

Към днешната дата са обявени 19 огнища в 6 (шест) области -  Плевен, Бургас, Враца, Русе, Търговище и Велико Търново. Две индустриални и една фамилна ферма (тип А) в област Русе са засегнатите от АЧС, 16 са огнищата в нерегистрирани задни дворове.
Потвърдени са 20 случая на АЧС при диви свине в областите Силистра, Добрич, Плевен, Варна, Враца, Русе, Търговище и Монтана.

БАБХ апелира за отговорност на стопаните и стриктно спазване на правилата за превенция при отглеждане на свине. Човешкото поведение е основен фактор в разпространението на заболяването. Отглеждането на свине в нерегистрирани обекти, закупуването, транспортирането на свине и месо от свине с неясен произход е основен риск за разпространението на заболяването и заплаха за обществото като цяло.