Актуални агро новини.Директорът на РДГ София е издал заповед за забрана на достъпа до горски територии на ТП ДЛС Витиня.

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка заради африканската чума по свинете  със заповед № РД-05-254/05.08.2019 г. на директора на РДГ София се забранява  достъпът и движението на физически лица и пътнотранспортни средства до горските територии в териториалния обхват на  ТП ДЛС Витиня.