Актуални агро новини.Учени предупреждават за сериозни климатични промени.

Суши, горещини, недостиг на вода и храни. Тази мрачна прогноза за близкото бъдеще прави Междуправителственият панел за климатични промени, който е в структурата на ООН. Като една от причините експертите изтъкват високата консумация на месо и млечни продукти. 

В своя доклад за глобалното затопляне учените настояват за спешна промяна при използването на селскостопанските площи. От документа става ясно, че средните температури вече са се покачили с градус и половина. 

Селското стопанство генерира въглероден диоксид и още два вида газове в големи количества - азотен оксид от добавянето на торове и отпадъци към почвата и метан. За метана основна заслуга имат преживните животни. Комитетът към ООН призова хората да намалят консумацията на месни и млечни продукти, като ги заменят с такива от растителен произход. Според данни на експертите селското стопанство използва 70% от сладката вода. А земеделските, горските и другите дейности допринасят за 23% от общите парникови газове. Селскостопанските животни са отговорни за 14% от тях. 

В проучването изследователите са сравнили периода между 1850 и 1900 година с този между 2006-та и 2015-та. На фона на обявената в Парижкото споразумение цел затоплянето да се ограничи до под 2 градуса, учените предупреждават, че при по-силно покачване на температурите ще се създаде заплаха за изхранването на половин милиард души, най-вече заради недостиг на вода и разширяването на пустинните региони.

В доклада се посочва също така, че заради климатичните промени през последните години зачестяват засушаванията и горещините. В бъдеще подобни екстремни метеорологични явления могат да се очакват в Централна Европа, Средиземноморието, южните части на региона на Амазонка, както и в Африка южно от екватора. Необходими са спешни мерки за гарантирането на прехраната на световното население при същевременно опазване на климата, настояват учените.