Министерството на земеделието променя условията за кандидатстване по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка, маркетинг на селскостопански продукти. Това става ясно от заповед на заместник-земеделския министър Лозана Василева. Новото е, че договорът за поръчителство отпада като опция при кандидатстване по подмярката.

От Държавен фонд „Земеделие“ са представили информация, че има сериозни затруднения при възстановяването на извършени авансови плащания по проекти, които са обезпечени с договор за поръчителство. Това означава, че поръчителството не осигурява гаранция за обезпечение на авансовото плащане. От Българската асоциация на бенефициентите по европейските програми коментираха за АгроТВ, че промяната не би трябвало да възпрепятства кандидатстването.

Предвид това, че Фонд „Земеделие“ има трудности при възстановяването на извършени авансови плащания, договорът за поръчителство отпада като опция при кандидатстването.

Новите изменения ще бъдат публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на Министерството на земеделието. Припомняме, че агроведомството отпусна близо 75 млн. лева към бюджета на мярката с цел да бъдат одобрени повече проекти. Вече мина повече от година от последния прием по подмярката, проектите залежават и не се финансират, уточняват браншовиците.