Още два дни стопаните могат да кандидатстват за отстъпка за газьола. До 27 септември в Общинските служби по земеделие към Областните дирекции „Земеделие“ могат да се подават заявления от земеделските стопани по схемата по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Общият размер на помощта за 2019 г. е до 84 млн. лв.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички регистрирани земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Важно условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г.