Земеделците ще декларират само веднъж годишно произведените от тях количества зърно по видове по нов образец

Земеделското министерство публикува проект за промени на Наредба 23 за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. Пуснати са за публично обсъждане до 1 ноември. Промените предвиждат всички зърнобази над 50 тона да подават декларации в министерството. От Националната асоциация на зърнопоризводителите приветстват измененията.
 
Досега задължението за подаването на декларации имаха зърнобазите с над 200 тона. Според председателя на браншовата организация Костадин Костадинов трябва да има яснота относно зърнения баланс у нас.
 
Земеделците ще декларират само веднъж годишно произведените от тях количества зърно по видове, като подаването ще става по нов образец. Така ще се намали административната тежест към сектора , коментират от браншовата асоциация. Промените в наредбата предвиждат още Министерството на земеделието да води и поддържа публичен електронен регистър на обектите за съхранение на зърно.
 
В Наредбата са уредени сроковете, реда и контрола за подаване на декларация от предприятията за преработка на зърно за преработените от тях количества. Те ще подават декларация всяко тримесечие. Разписани са реда и периодичността за извършване на мониторинг на пристанищата, от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно. Тези отчети ще трябва да пристигат в специализираната структура всяка седмица. Промените целят провеждане на по-ефективен мониторинг на пазара на зърно в страната по цялата верига - производители - преработватели – търговци, става ясно от мотивите за промяна на Наредбата.